ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Β. ΓΕΛΑΔΑΡΗ, MD
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Κλινικά Ενδιαφέροντα
 • Εσωτερική Παθολογία
 • Αρτηριακή Υπέρταση, Καρδιαγγειακή Νόσος
 • Δυσλιπιδαιμίες
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Περιφερική Νευροπάθεια
 • Περιφερική Αγγειοπάθεια
 • Διαβητικό Πόδι

Επιμελήτρια Παθολογικής Κλινικής, 2019-Σήμερα
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Διευθυντής: Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδης, MD, PhD

Επιμελήτρια Ιατρός και Ερευνητικός Υπότροφος, Κέντρο Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, Κέντρο ΑριστείαςESH, 2019-Σήμερα
Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Επικεφαλής Κέντρου: Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδης, MD, PhD
Το Κέντρο Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, στο οποίο και εκπαιδεύτηκα, έχει αναγνωριστεί ως Κέντρο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Υπέρτασης (ESHCenterofExcellence), από το 2012.
Από τον Απρίλιο του 2018, το Κέντρο συνεργάζεται επίσημα με την Κλινική Υπέρτασης και Αγγειακής Προστασίας (HypertensionandVascularProtectionClinic) του VeteransAffairsMedicalCenter, της Ουάσινγκτον, των ΗΠΑ όπου επικεφαλής διατελεί ο Δρ VasileiosPapademetriou.
H αποστολή του Κέντρου Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας είναι η άριστη διαχείρηση υπερτασικών ασθενών με «δύσκολη» ή/και ανθεκτική υπέρταση. Επιπρόσθετα, σκοπός του Κέντρου είναι η συμμετοχή σε κλινικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την Υπέρταση.

Συνεργάτης Ιατρός, Παθολογική Κλινική, Ευρωκλινική Αθηνών, Απρίλιος 2019

Πειραματικό και Ερευνητικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ, Πικέρμι, Ελλάδα, 2018-Σήμερα
Ερευνητική Υπότροφος
Επικεφαλής Κέντρου: Απόστολος Παπαλόης, Βιολόγος, PhD, KGSJ, VPHMS, AMACS

ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο – Πολυκλινική», Αθήνα, Ελλάδα, 2013-2018

Κέντρο Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, Κέντρο Αριστείας ESH, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο – Πολυκλινική», 2013-2018
Ερευνητική Υπότροφος
Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες σχετικές με την αρτηριακή υπέρταση, υπό την καθοδήγηση του Επικεφαλής του Κέντρου και του Διευθυντή της Δ’ Παθολογικής Κλινικής, Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδη, MD, PhD

Ειδικευόμενη Εσωτερικής Παθολογίας, 2013-2018
Δ’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο-Πολυκλινική»
Παρακολούθηση των Εξωτερικών Ιατρείων της Κλινικής, 2013-2018

 • Παθολογικό Ιατρείο, 2013-2018
 • Κέντρο Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, 2014-2018
 • Αγγειοπαθολογική Μονάδα και Ιατρείο Διαβητικού Ποδός, 2015-2017 και Αύγουστος 2018-Δεκέμβριος 2018
 • Ιατρείο Λιπιδίων, 2014
 • Ηπατολογικό Κέντρο, 2013-2014

Στα εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής μου δόθηκε η δυνατότητας παρακολούθησης περίπου 50 ασθενών την εβδομάδα με τα σχετικά νοσήματα.

Beth Israel Deaconess Medical Center, Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ, 2012-2013
Ερευνητική Υπότροφος στην Καρδιολογία
Εργάστηκα υπό την καθοδήγηση της MariaIreneKontaridis, PhD, με στόχο κατανόηση του ρόλου της παθολογικής λειτουργίας των πρωτεϊνικών τυροσινικών φωσφατασών (proteintyrosinephosphatases, PTP), αλλά και του ρόλου του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt(Wntsignaling) στην πρόκληση αρρυθμιών.

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ, 2012-2013
Συμμετείχα ως εκπαιδεύτρια στο Θερινό Ερευνητικό Πρόγραμμα για άριστους προπτυχιακούς φοιτητές (SummerHonorsUndergraduateResearchProgram)

DIWDC, Επαρχία της Κολούμπια, ΗΠΑ, 2011
Ερευνητική Υπότροφος
Επικεφαλής Ινστιτούτου: ΚαθηγήτριαAmelieConstant, PhD

Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, 2018

Υποψήφια Διδάκτωρ
Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2015-Σήμερα
Θέμα: «Συσχέτιση της μέγιστης τιμής της πρωϊνής αρτηριακής πίεσης (peak size-maximum blood pressure) με την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε υπερτασικούς ασθενείς»

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο του Harvard, Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητικός Υπότροφος, Τμήμα Ιατρικής, 2012-2013

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
Πτυχίον Ιατρικής, 2003-2009

Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Mayo Clinic Proceedings; Making Dysphagia Easier to Swallow: A Review for the Practicing Clinician, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Weight Gain in Women at Midlife: A Concise Review of the Pathophysiology and Strategies for Management, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Screening High-Risk Women for Cervical Cancer: Special Groups of Women Who Need More Frequent Screening, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Proton Pump Inhibitors: Review of Emerging Concerns, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Diagnosis and Management of Headache in Older Adults, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Approach to the Patient with Hematochezia, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Evaluation and Management of Penicillin Allergy, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Evaluation and Management of Atherosclerotic Carotid Stenosis, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; State-of-the-Art Diagnosis and Treatment of Hypertension in Pregnancy, Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • Mayo Clinic Proceedings; Helicobacter pylori: The Past, Present, and Future in Management,Mayo Clinic College of Medicine, 2019
 • 2ndHypertension School, Organized by the Hellenic Society of Hypertension, under the aegis of the European Society of Hypertension and the Medical School of the University of Athens, Divani Caravel Hotel, Athens, 02/2018
 • QI 102: How to Improve with the Model for Improvement; Institute for Healthcare Improvement, 2018
 • L 101: Introduction to Health Care Leadership; Institute for Healthcare Improvement, 2018
 • GME 201: Why Engage Trainees in Quality and Safety?; Institute for Healthcare Improvement, 2018
 • GME 202: A Guide to the Clinical Learning Environment Review (CLER) Program; Institute for Healthcare Improvement, 2018
 • ICH, Good Clinical Practice, Global Health Network, 2016
 • Mayo Clinic Proceedings; Concise Review-Peripheral Neuropathy: A Practical Approach to Diagnosis and Symptom Management, Mayo Clinic College of Medicine, 2016
 • Mayo Clinic Proceedings; Concise Review for Clinicians-Severe Sepsis and Septic Shock; Clinical Overview and Update on Management, Mayo Clinic College of Medicine, 2016
 • Mayo Clinic Proceedings; Concise Review for Clinicians-Counseling Patients on the Use of Electronic Cigarettes, Mayo Clinic College of Medicine, 2016
 • Mayo Clinic Proceedings; Pulmonary Sarcoidosis: How to Diagnose and Treat, Mayo Clinic College of Medicine, 2016
 • Mayo Clinic Proceedings; Thinking Beyond New Clinical Guidelines: 2014 Update in Hypertension, Mayo Clinic College of Medicine, 2015
 • Mayo Clinic Proceedings; Concise Review: What the Clinician Should Know About Spontaneous Coronary Aneurysm Dissection?; Mayo Clinic College of Medicine, 2015

Συμμετοχή σε Ερευνητικές Εργασίες χρηματοδοτούμενες από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία

 • Υπεύθυνη Πρωτοκόλλου με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και σηματοδοτικό μονοπάτι Akt-mTORσε SHR: βλάβες οργάνων-στόχων και αντιϋπερτασική αγωγή», Συνυπεύθυνος Πρωτοκόλλου: Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδης, MD, PhD. Χορηγός: Φαρμακευτική Εταιρεία ELPEN, Επικεφαλής Πειραματικού και Ερευνητικού Κέντρου της ΕΛΠΕΝ: Απόστολος Παπαλόης, Βιολόγος, PhD, KGSJ, VPHMS, AMACS

Το ερευνητικό πρωτόκολλο βρίσκεται σε εξέλιξη και ο βασικός μας στόχος είναι να μελετήσουμε το ρόλο της συνδυασμένης αντιϋπερτασικής αγωγής με ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ και αναστολείς του mTORστη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης και στην αναστολή της εξέλιξης ή και της υποστροφής των βλαβών από την υπέρταση στα όργανα-στόχους, συγκριτικά με τη μονοθεραπεία.

Εμπειρία σε ερευνητικό εργαστήριο

 • Εκπαιδεύτηκα στις βασικές εργαστηριακές τεχνικές και εν συνεχεία εργάστηκα ως εκπαιδεύτρια φοιτητών στο εργαστήριο της MariaIreneKontaridis, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, 2012
 • Διδασκαλία και επίβλεψη τριών φοιτητών στην τεχνική της ανοσοϊστοχημείας (immunohistochemistry, IHC), στη μεθοδολογία και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, 2012
 • Διδασκαλία και επίβλεψη ενός προπτυχιακού φοιτητή στις βασικές εργαστηριακές τεχνικές, στη μεθοδολογία και ερμηνεία ερευνητικών δεδομένων στα πλαίσια του Θερινού και Ερευνητικού Προγράμματος για άριστους προπτυχιακούς φοιτητές (SummerHonorsUndergraduateResearchProgram)Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Harvard, 2012

Ιατρικά Εκπαιδευτήρια KAPLAN

 • Προετοιμασία για το USMLEStep2CS, Εξέταση Προσομοίωσης, Νιούαρκ, Νέα Υερσέη, ΗΠΑ, 2012
 • Παρακολούθηση ζωντανών διαλέξεων για τοUSMLEStep2CS, Σικάγο, Ιλινόις, ΗΠΑ, 2012
 • Παρακολούθηση ζωντανών διαλέξεων και προετοιμασία στο Κέντρο για το USMLEStep2CΚ, Ουάσινγκτον, Επαρχία της Κολούμπια, ΗΠΑ, 2011-2012
 • Παρακολούθηση ζωντανών διαλέξεων και προετοιμασία στο Κέντρο για το USMLEStep1, Ουάσινγκτον, Επαρχία της Κολούμπια, ΗΠΑ, 2011-2012
 • Χειρισμός επίμυων για ερευνητικές μελέτες
 • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε αυθόρμητα υπερτασικούς επίμυες (spontaneouslyhypertensiverats, SHRs) με τη χρήση του KentScientificBPMonitor
 • Συλλογή ούρων από επίμυες
 • Αιμοληψία από επίμυες
 • Εκτέλεση διαθωρακικού υπερηχογραφήματος καρδιάς σε επίμυες και ερμηνεία δεδομένων
 • Ανοσοϊστοχημεία
 • Western Blot/Ανοσοκαθήλωση (Immunoblotting)
 • Ανοσοκαθίζηση (Immunoprecipitation)
 • RT-PCR

Πρωτότυπα Άρθρα, Άρθρα Ανασκόπησης, Κεφάλαια σε Βιβλία

 1. 1. Άρθρο ανασκόπησης: “mTOR inhibition in SHRs: New treatment strategy for arterial hypertension and regression of target organ damage?”, 2019 Υπό κρίση
 2.  Άρθρο ανασκόπησης: “Awareness of lower extremity peripheral arterial disease and preventive behaviors”, 2019 Υπό κρίση
 3.  Άρθρο ανασκόπησης: “Troponin levels in patients with chronic kidney disease: ‘’Markers of high risk or just noise?”2019 Υπό κρίση
 4.  Άρθρο ανασκόπησης: “Cirrhotic cardiomyopathy: the interplay between liver and cardiac muscle. How does the cardiovascular system react when the liver is diseased?”, Current Cardiology Reviews, 2019
 5.  Άρθρο ανασκόπησης: “Masked Hypertension”, Υπό κρίση, 2019
 6.  Άποψη: The Clinical Value of Automated Office Blood Pressure measurements. What is the latest evidence? Accepted, The Journal of Clinical Hypertension, 2018
 7. Πρωτότυπο Άρθρο: “Morning Surge and Peak Morning Ambulatory Blood Pressure versus Automated Office Blood Pressure in Predicting Cardiovascular Disease”, High Blood Pressure and Cardiovascular Prevention Journal, 2019.
 8. Επιμελήτρια Έκδοσης: Επιμελήτρια Έκδοσης για το βιβλίο “Management of Hypertension: Current Practice and the Application of Landmark Trials”, Springer, 2019, σε συνεργασία με τους Vasilios Papademetriou, MD, PhD, και Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδη, MD, PhD.
 9. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: “Arterial Hypertension: What is the optimal goal of treatment?” Management of Hypertension: Current Practice and the Application of Landmark Trials, Springer, 2019, Editors: Vasilios Papademetriou, MD, PhD, Emmanuel A. Andreadis, MD, PhD, Charalampia V. Geladari, MD.
 10. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: “A tribute to the life and the major scientific contributions of Irvine Page” Management of Hypertension: Current Practice and the Application of Landmark Trials, Springer, 2019, Editors: Vasilios Papademetriou, MD, PhD, Emmanuel A. Andreadis, MD, PhD, Charalampia V. Geladari, MD.
 11. Πρωτότυπο Άρθρο: Attended versus Unattended Automated Office Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-Analysis. High Blood Pressure and Cardiovascular Disease Prevention Journal, 2019.
 12. Πρωτότυπο Άρθρο: “Unobserved Automated Office BP is Similar to other clinic BP measurements. A Prospective randomized study”, The Journal of Clinical Hypertension, 2018
 13. Πρωτότυπο Άρθρο: “Attended and Unattended AOBP Measurements Compare Favorably With Ambulatory Monitoring and Conventional Office Readings,” Journal of American Heart Association, 2018
 14.  Άρθρο Ανασκόπησης μετά από πρόσκληση των Drs Styliani Geronikolou, George P. Chrousos, and Stephanos Tsitomeneas: “Hypertension and Atrial Fibrillation: A Bench to Bedside Perspective,” Frontiers in Bioscience, 2018
 15.  Άρθρο Ανασκόπησης: “Office Blood Pressure Measurement in the Post-SPRINT Era; Should We Change the Way of Measurement or Extend the Patient Stay at the Office?” Artiriaki Ypertasi, 2018
 16. Πρωτότυπο Άρθρο: “Home, Automated Office and Conventional Office Blood Pressure as Predictors of Cardiovascular Risk,” Journal of the American Society of Hypertension, 2017
 17. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: Structural Alterations in Hypertensive Heart Disease Results in Maladaptive Gap Junction Remodeling and Promotes Development of Arrhythmias, Hypertension and Cardiovascular Disease; 2016, p. Springer, Editor Emmanuel A. Andreadis, MD, PhD, 2016
 18. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: The Economic Burden of Hypertensive Heart Disease, Hypertension and Cardiovascular Disease; 2016, p. Springer, Editor Emmanuel A. Andreadis, MD, PhD, 2016
 19.  Άρθρο Ανασκόπησης: “BNP and its Clinical Significance in Hypertensive Patients,” Hospital Chronicles, 2015
 20. Πρωτότυπο Άρθρο: “Early Pulmonary Vein Reconnection as a Predictor of Left Atrial Ablation Outcomes for Paroxysmal Atrial Fibrillation,” Europace. 2015
 21. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: “Pathways to Myocardial Hypertrophy”, Introduction to Translational Cardiovascular Research; 2015, Springer, Editor Dennis V. Cokkinos, 2015
 22. Κεφάλαιο σε Βιβλίο: “Role of SHP2 Protein Tyrosine Phosphatase in Cardiac Metabolism”, Protein Tyrosine Phosphatase Control of Metabolism; 2013, Springer, Editor Kendra K. Bence

Περιλήψεις σε Ιατρικά Περιοδικά και Προφορικές Ανακοινώσεις/Posters σε Ιατρικά Συνέδρια

1. “Peak Morning Blood Pressure – An Instability Index of Blood Pressure Variability – is Associated with the Development of Cardiovascular Events Among Hypertensives” 29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2019
2. “Agreement between AOBP Measurements and Awake ABPM Among Treated Hypertensives”, 29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2019
3. “The prevalence of isolated nighttime masked hypertension in clinical setting”, 29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2019
4. “Prevalence of Arterial Hypertension in Subjects with Chronic Hepatitis C: Specific Characteristics of a Population with Chronic Hepatitis C and Hypertension”, 2nd Conference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece – 38th Panhellenic Gastroenterology Meeting, 12/2018
5. “Hyporeninemia in Subjects with Chronic Hepatitis C”, 2nd Conference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece – 38th Panhellenic Gastroenterology Meeting, 12/2018
6. “Target Organ Damage in Subjects with Chronic Hepatitis C and Arterial Hypertension”, 2nd Conference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece – 38th Panhellenic Gastroenterology Meeting, 12/2018
7. “Arterial Hypertension and the Akt-mTOR Signaling Pathway in SHRs; Target Organ Damage and Antihypertensive Treatment”, 1st Olympiad in Cardiovascular Medicine, 05/2018, Athens, Greece
8. “The Value of Attended and Unattended Automated Office Blood Pressure (AOBP) in Clinical Practice: Comparison with Conventional Office Blood Pressure (OBP) Measurements and 24-hour”. 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Oral Presentation in Poster Area
9. “Systolic Automated Office BP (AOBP), with Nurse Absent, Compared to Other Clinic BP Measurements” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Poster Presentation.
10. “Wave Reflection is Inversely Associated with the Development of Myocardial Hypertrophy among Hypertensive Subjects” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Poster Presentation.
11. “Comparison of Automated Office Blood Pressure Measurements with Conventional Office Measurements in a Municipal Clinic” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Poster Presentation.
12. “Prevalence and Characteristics of Resistant Hypertensives in Greek Population,” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Oral Presentation in Poster Area
13. “Home Blood Pressure Variability and Preclinical Target-Organ Damage in Untreated Hypertension,”,” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2018, Oral Presentation in Poster Area
14. “The Validity of Automated Office Blood Pressure Measurements upon the Presence or the Absence of Health Care Personnel and Comparison to Other Office Blood Pressure Techniques,” 18th Panhellenic Meeting of the Hellenic Society of Hypertension, Athens, 03/2018, Oral Presentation.
15. “Blood pressure variability indices at home and asymptomatic target organ damage”. 18th Panhellenic Meeting of the Hellenic Society of Hypertension, Athens, 03/2018, Poster Presentation.
16. “Refugees in Europe and the Public Health Crisis: Evidence from Greece”, 2017 Association for Public Policy Analysis and Management (APPAM) International Conference, Brussels, Belgium, 07/2017, Panel Paper
17. “Peak Morning Blood Pressure is increased among Hypertensives Working in the Private Sector,” 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017, Poster Presentation.
18. “Systolic Automated Office Blood Pressure is Associated with Systolic Central Blood Pressure Values,” 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017, Poster Presentation.
19. “White Coat Window Systolic Blood Pressure is Associated with Microalbuminuria in Hypertensive Patients”, 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017. Poster Presentation.
20. “White Coat Window is Associated with an Increased Heart Rate in Hypertensive Patients,” 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017, Poster Presentation.
21. “White Coat Window Systolic Blood Pressure is Associated with an Increased Daytime Blood Pressure Load and Variability,” 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017, Poster Presentation.
22. “Systolic Automated Office Blood Pressure Is Strongly Associated with Cardiovascular Events” 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2017, Poster Presentation.
23. “Use Of I-Pax MD Station Applications is Related with Better Compliance to Therapy and Less Overall Cost for Drug Prescriptions in Hypertensive Patients: 6-Months Results of the P2Air Study,” 3rd European Congress on eCardiology and eHealth, Berlin, 10/2016, Poster Presentation.
24. “High 24-hour Systolic Blood Pressure Values are Associated with the Development of Paroxysmal Atrial Fibrillation Episodes in Hypertensive Subjects – a Preliminary Report,” 31st ASH Annual Scientific Meeting and Exposition, New York, 05/2016, Poster Presentation.
25. “Early Morning Surge of Systolic and Diastolic Blood Pressure is Inversely Associated with the Development of Target Organ Damage in Hypertensive Subjects; A Preliminary Report”, 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, 06/2016. Poster Presentation.
26. “High Daytime and Nighttime Blood Pressure Load is Associated with the Development of Paroxysmal Atrial Fibrillation in Hypertensives: A Preliminary Report,” 26th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, 06/2016. Poster Presentation.
27. “Causes for the Recurrences of Diabetic Foot Ulcers. The Role of Continuous Medical Monitoring and Treatment” 5th Panhellenic Meeting for the Study of Diabetic Foot Diseases, Athens, 02/2015, Poster Presentation.
28. “Methods for Reducing Hospitalization in Patients with Diabetic Foot Infection. The Role of Vacuum-Assisted Closure (V.A.C.)”, 5th Panhellenic Meeting for the Study of Diabetic Foot Diseases, Athens, 02/2015, Poster Presentation.
29. “Diabetic Foot Management with High Success Rates from Non-Specialists. A Four Year Experience,” 5th Panhellenic Meeting for the Study of Diabetic Foot Diseases, Athens, 02/2015, Poster Presentation.
30. “A Surveillance Study for the Prevalence of Hepatitis B, C, and D Serologic Markers Among Hospitalized Patients at an Internal Medicine Department of a Tertiary Greek Hospital,” Hepatology Meeting, Athens, 2015, Poster Presentation.
31. “24-Hour Blood Pressure Variability is Associated with Carotid Artery Atherosclerosis in Patients with Concurrent Hypertension, And Chronic Kidney Disease,” 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2015, Poster Presentation.
32. “Evidence That Low Ankle Brachial Index Is Associated With Automatic Office Blood Pressure Readings in Hypertensive Patients with Chronic Kidney Disease –A Preliminary Report,” 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2015, Poster Presentation.
33. “Factors Contributing To Increased White Coat Hypertension Incidence In Patients With Chronic Kidney Disease,” 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, 06/2015. Poster Presentation.

 1. “A 42 years old hypertensive female is prepared for In Vitro Fertilization (IVF)”, 6thOfficial pre-ESH Congress Satellite Symposium, UPDATE ON DIFFICULT TO CONTROL HYPERTENSION AND RELATED COMORBIDITIES, Panelist, Athens – Benaki Museum, 29-30 March, 2019, invited by Professor Costas Tsioufis, MD, PhD
 2. “Άνδρας ασθενής με συγκαλυμμένη υπέρταση”, Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια μελέτης της υπέρτασης 2018-2019, Αθήνα, 11/2018
 3. “Prevalence of Arterial Hypertension in Subjects with Chronic Hepatitis C: Specific Characteristics of a Population with Chronic Hepatitis C and Hypertension”, 2ndConference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece
 4. “Hyporeninemia in Subjects with Chronic Hepatitis C”, 2ndConference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece
 5. “Target Organ Damage in Subjects with Chronic Hepatitis C and Arterial Hypertension”, 2ndConference on Clinical Hepatology, 09/2018, Athens, Greece
 6. “The Value of Attended and Unattended Automated Office Blood Pressure (AOBP) in Clinical Practice: Comparison with Conventional Office Blood Pressure (OBP) Measurements and 24-hour”. 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2017
 7. “Prevalence and Characteristics of Resistant Hypertensives in Greek Population,” 28th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, 06/2017
 8. “The Validity of Automated Office Blood Pressure Measurements upon the Presence or the Absence of Health Care Personnel and Comparison to Other Office Blood Pressure Techniques,”18th Panhellenic Meeting of the Hellenic Society of Hypertension, Athens, 03/2018
 9. “Primary aldosteronism in an obese subject”, 5thOfficial pre-ESH Congress Satellite Symposium, UPDATE ON DIFFICULT TO CONTROL HYPERTENSION AND RELATED COMORBIDITIES, Panelist, Athens – Benaki Museum, 23-24 March, 2018, invited by Professor Costas Tsioufis, MD, PhD
 10. “24 Hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring”, 22nd Annual Seminar of Continuing Medical Education, Evangelismos General Hospital, Athens, 02/2017
 11. “Diagnosis and Management of Stable Angina,” Fourth Internal Medicine Department of Evangelismos General Hospital, Athens, 12/2016
 12. “Prophylactic Heparin Therapy in Ambulatory Patients Diagnosed With Cancer,” Fourth Internal Medicine Department of Evangelismos General Hospital, Athens, 10/2015
 13. “Diagnosis and Management of Asthma” Fourth Internal Medicine Department of Evangelismos General Hospital, Athens, 07/2014
 14. “Hypertension and Atrial Fibrillation”, Fourth Internal Medicine Department of Evangelismos General Hospital, Athens, 03/2014
 15. “Shp2 Protein Tyrosine Phosphatase May Be Involved in Arrhythmogenesis”, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard University, Boston, USA, 03/2012

Διεθνή

 • 29th European Conference on Hypertension and Cardiovascular Protection, Milan, Rome 06/2019.
 • 1stOlympiad in Cardiovascular Medicine, 05/2018, Crowne Plaza Hotel, Athens, Greece
 • 28th European Conference on Hypertension and Cardiovascular Protection, Barcelona, Spain 06/2018. Sponsor: LEO Pharmaceuticals
 • 5th pre-ESH Congress Satellite Symposium: “Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities,” Athens, 03/2018. Sponsor: Scientific Faculty of the Symposium
 • 4th pre-ESH Congress Satellite Symposium: “Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities,” Athens, 03/2017. Sponsor: Scientific Faculty of the Symposium
 • 3rdpre-ESH Congress Satellite Symposium: “Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities,” Athens, 03/2016. Sponsor: Bennet
 • 9th Symposium “Cardiovascular Disease and Renal Dysfunction” Eugenides Foundation, Athens, Greece, 2017, 01/2017, Sponsor: Scientific Faculty of the Symposium
 • 8th Symposium “Cardiovascular Disease and Renal Dysfunction” Eugenides Foundation, Athens, Greece, 01/2016, Sponsor: Scientific Faculty of the Symposium
 • 13th European Cardiology Congress, Madrid, Spain 12/ 2016. Sponsor: ELPEN Pharmaceuticals
 • 3rdpre-ESH Congress Satellite Symposium: “Difficult to Control Hypertension and Related Comorbidities,” Athens, 03/2016. Sponsor: Scientific Faculty of the Symposium
 • 26th European Conference on Hypertension and Cardiovascular Protection, Paris, 06/2016. Sponsor: Menarini Hellas

Ελληνικά

 • 19thPanhellenic Meeting of Hypertension, Hotel MACEDONIA PALACE, Thessaloniki, 04/2019. Sponsor: ELPEN
 • 21stPanhellenic Congress of Internal Medicine, Hotel DIVANI CARAVEL, Athens, 11/2018. Sponsor: Pfizer
 • Professional Meeting in Porto Heli, 05/2018. Sponsor: ELPEN
 • 18th Hellenic Society of Hypertension Conference, Athens, 03/2018. Sponsor: Menarini Hellas
 • Primary Health Care Panhellenic Seminar, Karpenisi, 12/2017. Sponsor: Menarini Hellas
 • 4th Winter School ISETAT: “Managing Perioperative Treatment and Combating Complications Caused by Anticoagulants,” Hotel Xenia Portaria, Portaria, 11/2016. Sponsor: Vianex
 • 10th Post-Congress Symposium on Hypertension, Cardiovascular Risk Factors and Diseases, AKS Hotel, Porto Heli, 04/2015. Sponsor: Bennet
 • Hellenic Society of Cardiovascular Prevention: “Current Views on the Clinical Management of Cardiovascular Risk,” Mitsis Galini Wellness Spa & Resort, Kamena Vourla, Fthiotida, 04/2015. Sponsor: Chiesi
 • 2014, Volos, Sponsor: Lilly
 • Υπότροφος της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 2019
 • Συμμετοχή ως ερευνήτρια στην εργασία του Κέντρου Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο – Πολυκλινική» με τίτλο: «Νέες τεχνικές για την αξιολόγηση της προσκόλλησης των υπερτασικών ασθενών στη θεραπεία», που απέσπασε το τρίτο βραβεία στα HealthcareBusinessAwards2018
 • Βραβείο Gilead– Ασκληπιόςγια την εργασία με τίτλο: «Τα χαμηλά επίπεδα ρενίνης σε κιρρωτικούς ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Cίσως σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο», 2015
 • Συμμετοχή ως εκπαιδεύτριας στο Θερινό Ερευνητικό Πρόγραμμα για άριστους προπτυχιακούς φοιτητές(SummerHonorsUndergraduateResearchProgram) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard, μετά από επιλογή του Υπεύθυνου Καθηγητή
 • Τιμητικό Βραβείο, Τράπεζα Πειραιώς, Αθήνα, 2003
 • Βραβείο Αριστείας και Έπαινος, Υπουργείο Παιδείας, Αθήνα, 1997-2003
 • Organisation, 2019-Σήμερα
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (ΕuropeanSocietyofHypertension), 2018-Σήμερα
 • ΕλληνικήΕταιρείαΥπέρτασης(Hellenic Society of Hypertension) 2018-Σήμερα
 • ΙατρικόςΣύλλογοςΑθηνών(Athens Medical Association) 2009-Σήμερα
 • Εργάστηκα εθελοντικά στο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Ιλίου για έξι μήνες (Οκτώβριος 2017-Μάρτιος 2018) στα πλαίσια του προγράμματος «Επιδημιολογική Καταγραφή της Αρτηριακής Πίεσης σε Ενήλικες» με επικεφαλής τον Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδη, MD, PhDκαι συμμετείχα ως οργανώτρια ενημερωτικής ημερίδας για το κοινό.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της ΕΕΛΙΑ.

 • Συμμετείχα επίσης εθελοντικά ως οργανώτρια ενημερωτικών ημερίδων για την αρτηριακή υπέρταση, για το κοινό στο Δήμο Ψυχικού-Φιλοθέης και στο Γηροκομείο Αθηνών.
ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ