ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Το Φεβρουάριο του 2020, ίδρυσα την Ελληνική Εταιρεία Περιβαλλοντικής και Κλιματικής Ιατρικής.
Ο σκοπός της Επιστημονικής Εταιρείας είναι να κάνει γνωστές στους Ιατρούς και στους πολίτες της επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην Υγεία των ανθρώπων.
Στην Εταιρεία συμμετέχουν διακεκριμένοι καθηγητές και νέοι επιστήμονες.
Οραματιζόμαστε ότι η επίγνωση των επιπτώσεων στην Υγεία που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει τον καθένα από εμάς να υιοθετήσει τρόπους που θα οδηγήσουν στον μετριασμό της με απώτερο στόχο την μείωση των εκτιμώμενων θανάτων στο μέλλον.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ:

www.climatemed.com

Hellenic Society of Environmental & Climate Medicine