ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
  • Συμμετοχή στις Ερευνητικές Δραστηριότητες του Κέντρου Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας, Κέντρου Αριστείας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Υπέρτασης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Κλινικής Ψυχικού. Επικεφαλής: Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδης, MD, PhD
  • Υπεύθυνη Ερευνητικού Πρωτοκόλλου Βασικής Έρευνας με τίτλο: «Αρτηριακή Υπέρταση και σηματοδοτικό μονοπάτι Akt-mTORσε SHR: βλάβες οργάνων-στόχων και αντιϋπερτασική αγωγή». Η ερευνητική μελέτη πραγματοποιείται στο Πειραματικό και Ερευνητικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ. Συνυπεύθυνος του Ερευνητικού Πρωτοκόλλου, ο Δρ Εμμανουήλ Α. Ανδρεάδης – Επικεφαλής Κέντρου: Δρ Απόστολος ΠαπαλόηςΒιολόγος, PhD, KGSJ, VPHMS, AMACS
ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ